Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.veeltv.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door VeelTV . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VeelTV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VeelTV.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VeelTV te mogen claimen of te veronderstellen.

VeelTV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VeelTV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Retour voorwaarden
De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:

– In ear oordoppen / oortjes / headset producten, mogen niet geretourneerd worden enkel bij defect / productiefout. 
– Abonnementen zijn pre-paid en kunnen niet worden geretouneerd of geruild voor een ander abonnement.
– Op software (nieuw of pre-owned) zit geen retour recht. 

Defecten en productiefouten vallen onder de wettelijke garantietermijn van 1 jaar.

De staat en verpakking van geretourneerde artikelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Als klant heeft u bij VeelTV het recht om uw aangekochte producten, na ontvangst binnen 30 dagen te retourneren. 

Om hier aan te voldoen vragen wij wel het volgende van u, namelijk:
* Wanneer een product geseald is, mag de seal verbroken zijn.
* De originele verpakking moet intact blijven in hoeverre dit redelijkerwijs mogelijk is. 
* Producten mogen ten alle tijden uitgeprobeerd worden, zolang het product geen gebruikssporen vertoont. 
* Producten verpakken in stevige enveloppe of doos, geen stickers op orginele verpakkingen. 
* Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Heeft u toch nog een vraag over het retourneren van een product, neem dan gerust contact met ons op.